Łódź, Nowe Centrum Łodzi, Stara strona Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, www.uml.lodz.pl

Ważny komunikat dla użytkowników sieci internetowej TOYA, oraz innych sieci kablowych w Łodzi

W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej w polu strona startowa (tam gdzie pewnie teraz wpisane jest Google) wprowadź adres: http://www.wyszukaj.xyz. I Ciesz się szybkim dostępem do stron miejskich i podmiejskich za pomocą jednego ruchu ręki.
www.wilejka.pl